Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 15:52:17 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp