Infographic: Sự nghiệp Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Trần Hồng Minh

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 15:50:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Trần Hồng Minh - 1
Hà Thành
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !