Infographic: Sự nghiệp Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 10:31:26 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt - 1
Hà Thành

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn