• Zalo

Infographic: Khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Thời sự Thứ Bảy, 21/12/2019 07:56:20 +07:00

Sau sáp nhập huyện, xã, khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sẽ được sắp xếp theo chế độ tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc ở vị trí khác.

Infographic: Khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã - 1

Khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin