Infographic: Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Thời sựThứ Ba, 07/05/2019 16:08:00 +07:00

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

info dien bien phu-sua

 

Minh Khánh
Bình luận
vtc.vn