Infographic: Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII có 200 uỷ viên trong đó bao gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.
Danh sách 200 uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khoá XII

Danh sách 200 uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khoá XII

Video: Công bố danh sách uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII

Nguồn: Tri thức trực tuyến

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN