Infographic: Con số ấn tượng ‘Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018’

(VTC News) - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 thu được nhiều kết quả ấn tượng.  

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện thu được những kết quả ấn tượng.

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 1

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 2

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 3

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 4

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 5

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 6

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 7

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 8

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 9

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 10

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 11

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 12

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 13

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 14

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 15

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 16

 

Infographic: Con so an tuong ‘Chien dich Thanh nien tinh nguyen he 2018’ hinh anh 17

 

 (Nguồn: Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn)

Nhật Tâm
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU