Infographic: Chức vụ 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau kiện toàn

Chính trịThứ Ba, 13/04/2021 08:18:00 +07:00
(VTC News) -

Trong số 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bầu ra tại Đại hội XIII của Đảng có nhiều người được điều động, phân công giữ các chức vụ mới.

Infographic: Chức vụ 23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau kiện toàn - 1

 

Minh Ngọc
Bình luận
vtc.vn