• Zalo

Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm

Thị trường - Tiêu dùng Thứ Tư, 31/03/2021 14:58:53 +07:00

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, bức tranh kinh tế – xã hội Việt Nam quý I/2021 tiếp tục duy trì ổn định.

Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 1
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 2
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 3
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 4
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 5
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 6
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 7
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 8
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 9
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 10
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 11
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 12
Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm - 13
 
Bạn có cảm nghĩ gì về "Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp