Infographic: Bộ máy lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sau kiện toàn

Chính trịThứ Sáu, 09/04/2021 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn ở kỳ họp 11 sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ.

Infographic: Bộ máy lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sau kiện toàn - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp