Hút thuốc phì phèo nơi công cộng, bị nhắc nhở vẫn lên mặt thách thức

(VTC News) - Hai nam thanh niên hút vape trong một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, liên tục nhả khói phì phèo dù đã bị nhắc nhở nhưng vẫn lên mặt thách thức.

(Nguồn: Facebook Hoàng Tuân)

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế