Hướng dẫn ưu đãi thuế mới với cơ sở thực hiện xã hội hóa

(VTC News) - Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cục thuế các địa phương về chính sách thuế thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa (cơ sở XHH) được thành lập trước ngày QĐ 1470 có hiệu lực, nếu không đáp ứng điều kiện (về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn) tại QĐ 1466 và QĐ 693 (điều kiện cũ) nhưng lại đáp ứng điều kiện tại QĐ 1470 thì thu nhập từ hoạt động XHH được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại, kể từ ngày 22/7/2016 (QĐ 1470 có hiệu lực).

Huong dan uu dai thue moi voi co so thuc hien xa hoi hoa hinh anh 1

 

Cơ sở thành lập trước 22/7/2016, nếu đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện của QĐ 1466, QĐ 693 nhưng không đáp ứng điều kiện của QĐ 1470 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động XHH theo điều kiện cũ cho thời gian còn lại.

Các cơ sở thành lập từ ngày có QĐ 1470 đáp ứng điều kiện của quyết định này thì thu nhập từ hoạt động XHH được hưởng ưu đãi thuế TNDN, kể từ khi đáp ứng quyết định này. Nếu cơ sở đó không đáp ứng điều kiện của QĐ 1470 thì thu nhập từ hoạt động XHH phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ sở XHH không đáp ứng điều kiện của cả 3 quyết định trên sẽ không được hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động XHH và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Có một số trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện của 2 quyết định cũ nhưng lại đáp ứng điều kiện của QĐ 1470; một số khác lại không đáp ứng điều kiện của cả 3 quyết định. Đối với các cơ sở loại này, số thuế TNDN chưa thực hiện truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ thì sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Cơ sở thực hiện XHH phải xác định riêng thu nhập từ hoạt động XHH để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh