Huế xây dựng chính quyền điện tử thế nào?
  • Zalo

Huế xây dựng chính quyền điện tử thế nào?

Thời sự Thứ Tư, 10/10/2018 06:28:00 +07:00

Một ban chỉ đạo vừa được thành lập ở Huế với mục đích đề xuất, nghiên cứu xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Ngày 9/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi là Ban Chỉ đạo).

Được biết, Ban chỉ đạo do ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

41790418_1930836360339742_5953987869658841088_n

 Một góc TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Ban chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử.

Ngoài ra, ban chỉ đạo cũng cần cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các thành viên của Ban chỉ đạo là bộ phận thuộc Ban Điều hành để thực hiện Đề án phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý, điều phối, triển khai thành công Đề án Phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
NGUYỄN VƯƠNG
Bạn có cảm nghĩ gì về "Huế xây dựng chính quyền điện tử thế nào?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin