Báo Điện tử VTC News

Hồng Ánh: Tình dục trên phim là chuyện bình thường

Ra mắt "Đảo của dân ngụ cư" là bước tiến của Hồng Ánh trên con đường đi tìm lại sự bình đẳng giới cũng như khám phá khía cạnh tâm lý của phụ nữ thông qua tình dục.

Video: Hồng Ánh khẳng định tình dục trên phim là chuyện bình thường

 >>> Đọc thêm: Mặc khuyến cáo từ Sở Văn hóa, Minh Béo ra mắt loạt kịch cho thiếu nhi gây phẫn nộ

Chủ đề:

Hồng Ánh

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU