Hơn 90% hồ sơ doanh nghiệp gửi Bộ Công thương được xử lý trực tuyến

(VTC News) - Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20/02/2017, tổng số hồ sơ liên quan đến các thủ tục hành chính được gửi đến Bộ Công Thương là 707.460 hồ sơ, trong đó có 667.110 được gửi theo hình thức trực tuyến (tương đương với 94,3% tổng số hồ sơ).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, bộ đang thực hiện cải cách thể chế và cải cách bộ máy, cải cách thủ tục hành chính trong công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của Bộ, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Hon 90% ho so doanh nghiep gui Bo Cong thuong duoc xu ly truc tuyen hinh anh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hơn 90% hồ sơ doanh nghiệp gửi Bộ Công thương được xử lý trực tuyến.

Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công thương tập trung và thấy rõ hiệu quả. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20/02/2017, tổng số hồ sơ liên quan đến các thủ tục hành chính được gửi đến Bộ Công Thương là 707.460 hồ sơ, trong đó có 667.110 được gửi theo hình thức trực tuyến (tương đương với 94,3% tổng số hồ sơ), trong đó hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3 là 636.130 hồ sơ (chiếm 95,4% trên tổng số hồ sơ được xử lý trực tuyến), số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 4 là 30.980 hồ sơ (chiếm 4,6%).

Trong năm 2017, theo kế hoạch đã đề ra tại Quyết định số 4846/QĐ-BCT nêu trên, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp 22 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 14 DVCTT cấp độ 4 và 8 DVCTT cấp độ 3).

Video: Bộ công thương đề xuất 3 tháng thay đổi giá điện 1 lần

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói thêm, xác định cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện Chính phủ điện tử là quá trình thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện mục tiêu của một Chính phủ kiến tạo hành động, phục vụ doanh nghiệp và người dân, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để tiếp tục có những cải cách thực chất và toàn diện hơn nữa trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ giao.

Trong quá trình này, để xử lý một cách tổng thể các vấn đề về đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Đức Thuận
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU