Hơn 348 tỷ đồng được quyên góp trong lễ phát động Vì người nghèo 2016

Nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong mỏi đồng bào ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các cơ quan, các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể để giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo trong nước.

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯMTTQ) đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016.

Trong 16 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” trong cả nước tiếp nhận được 11.454 tỷ đồng và hơn 31.150 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trên 1.450.000 căn nhà đại đoàn kết cho cho người nghèo; cùng hàng triệu người nghèo được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, nhà ở, con em đến trường và hỗ trợ đời sống lúc khó khăn...

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho hay, bước sang giai đoạn mới 2016-2020, công cuộc xóa đói giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức. Hiện có khoảng 3,5 triệu hộ nghèo và cận nghèo, bình quân mỗi gia đình hơn 4 người, cả nước có trên 14 triệu người đang sống trong hoàn cảnh nghèo và cận nghèo.

Hon 348 ty dong duoc quyen gop trong le phat dong Vi nguoi ngheo 2016 hinh anh 1

 Toàn cảnh lễ phát động.

Phát động Tháng cao điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã kêu gọi tổ chức, người dân trong và ngoài nước tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, trước mắt là triển khai tháng cao điểm từ 17/10-18/11.

Tại buổi lễ phát động, đã có 348 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, có 17 tỷ đồng được ủng hộ trực tiếp.

Mỗi cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể chăm lo cho người nghèo

Tại Lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, gần 16 năm qua, Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới MTTQ luôn sát cánh cùng Chính phủ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Hon 348 ty dong duoc quyen gop trong le phat dong Vi nguoi ngheo 2016 hinh anh 2

 Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát động tháng cao điểm Vì người nghèo.

Nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm nay, Phó Thủ tướng mong mỏi đồng bào ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các cơ quan, các lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm cụ thể để giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo trong nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tốt việc vận động và sử dụng quỹ vì người nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng; góp phần thiết thực tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

“Kết quả vận động đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy nhanh sự nghiệp xoá đói giảm nghèo của đất nước, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Chính sự hoạt động tích cực có hiệu quả này của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã góp phần đưa nước ta thực hiện được đa số các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc đề ra, đặc biệt là mục tiêu xoá đói giảm nghèo”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá.

Hon 348 ty dong duoc quyen gop trong le phat dong Vi nguoi ngheo 2016 hinh anh 3

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại lễ phát động đã trao quà cho quỹ Vì người nghèo.

Mặc dù kết quả giảm nghèo của nước ta đạt được nhiều thành tựu (từ năm 1993 tới năm 2015 giảm tỉ lệ nghèo từ 58% xuống còn 4,45%) nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh cả nước vẫn còn 41 huyện nghèo có tỉ lệ nghèo theo chuẩn mới trên 50%, cá biệt có những huyện như Mù Cang Chải, Mường Nhé, Tây Trà có tỉ lệ hộ nghèo trên 70%.

Do đó, giảm nghèo bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cơ sở để giữ vững ổn định về chính trị-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải phối hợp chặt chẽ, liên tục, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bền bỉ và lâu dài.

Phó Thủ tướng tin tưởng việc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ngày càng nhận được nhiều sự hưởng ứng rộng rãi hơn nữa của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Để việc vận động đạt kết quả tốt đẹp, Phó Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang ở các địa phương trong cả nước có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo cho đồng bào nghèo.

Hon 348 ty dong duoc quyen gop trong le phat dong Vi nguoi ngheo 2016 hinh anh 4

Cũng tại buổi lễ phát động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn.

Các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tốt việc vận động và sử dụng quỹ vì người nghèo bảo đảm công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng; góp phần thiết thực tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt các nhiệm vụ đã ghi trong Nghị quyết liên tịch số 88 ngày 5/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng tâm là chủ trì tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để vận động toàn dân hưởng ứng các phong trào ủng hộ người nghèo, trong đó có phong trào “Cả nước chung tay giảm nghèo bền vững – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc lồng ghép phong trào “Cả nước chung tay giảm nghèo bền vững - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ Việt Nam tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung: Giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn); Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng được hỗ trợ.

Để ủng hộ người nghèo, đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, mỗi người dân Việt Nam có thể soạn tin nhắn điện thoại VNN gửi tới tổng đài 1409 để ủng hộ 15.000 đồng cho Quỹ. 

Không để xảy ra tiêu cực

Trong tháng cao điểm này, MTTQ Việt Nam đề nghị, tuỳ theo điều kiện của từng địa phương để lựa chọn hình thức tổ chức Tháng cao điểm một cách thiết thực, phù hợp; đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ người nghèo, chương trình an sinh xã hội  năm 2016, đặc biệt là chăm lo Tết cho người nghèo.

Hon 348 ty dong duoc quyen gop trong le phat dong Vi nguoi ngheo 2016 hinh anh 5

 Đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng tiền cho Quỹ Vì người nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động kiểm tra việc thực hiện việc vận động xây dựng Quỹ, việc tổ chức công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kịp thời chấn chỉnh những sai sót (nếu có) để đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ các cấp; thực hiện hỗ trợ Quỹ đúng đối tượng và đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực...

Ngay trong tháng phát động chương trình, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup công bố chương trình từ thiện 300 tỷ hỗ trợ phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo và người có công với cách mạng.

Trong hai năm 2016-2017, quỹ sẽ dành 300 tỷ đồng hỗ trợ các bệnh nhân. Mức hỗ trợ từ 70-100% bao gồm chi phí phẫu thuật, điều trị, điều dưỡng. Các chuyên khoa được ưu tiên thăm khám và phẫu thuật là ung bướu, tim mạch, ghép tạng, y học tái tạo – điều trị bại não, ngoại tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, ngoại tiêu hóa, phụ khoa, chẩn đoán hình ảnh.

Video: Nghệ An: Mập mờ trong việc chia tiền cứu trợ của dân

 

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.