Hôm nay, khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIV

Chính trịThứ Tư, 24/03/2021 06:06:00 +07:00
(VTC News) -

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc sáng nay và kỳ họp này bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Sáng 24/3, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 7 ngày để làm công tác nhân sự.

Hôm nay, khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIV - 1

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Theo dự kiến, từ 30/3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và bầu nhân sự thay thế; miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày 31/3.

Chiều 1/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm. Sáng 2/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.

Sáng 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ sau đó. 

Cũng theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp tới đây, các đại biểu sẽ miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn một số chức danh khác trong bộ máy Nhà nước như: Phó chủ tịch nước; Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; một số Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội; một số Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ; Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết thêm, Quốc hội lần này chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước chứ không phải kiện toàn tất cả và đây là việc kiện toàn cho khoá XIV.

Đến tháng 7/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khoá XV và việc tuyên thệ diễn ra bình thường theo quy định.

Theo ông Phúc việc kiện toàn sớm nhằm đảm bảo các vị trí nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kỳ họp này sẽ kiện toàn tổng số có 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp cuối cùng của Khoá XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026); Luật Phòng, chống Ma túy (sửa đổi).

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, để thực hiện nguyên tắc làm việc (quyết định theo đa số) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến chương trình đã bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Xuân Trường

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp