Hôm nay 19/6, Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trả nhà công vụ

(VTC News) - Hôm nay 19/6, ông Hà Hùng Cường - Nguyên Bộ trưởng Tư pháp sẽ làm thủ tục để trả lại nhà công vụ theo đúng quy định và thời hạn.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế