Hội phụ huynh sẽ bị tước 'quyền thu tiền'?

(VTC News) - Trước những vấn đề liên quan đến “lạm thu”, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã xem xét xóa bỏ quy định cho phép hội phụ huynh được thu tiền.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế