Hội nghị Trung ương 4 bàn chủ trương phòng, chống dịch trong tình hình mới

Chính trịThứ Hai, 04/10/2021 09:55:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Sáng 4/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Mở đầu phiên họp, Hội nghị dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng và các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị các báo cáo, các đề án và các tờ trình.

Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định.

Nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị Trung ương 4  bàn chủ trương phòng, chống dịch trong tình hình mới - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024.

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 7/10/2021.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp