Hội nghị CEO Summit lớn nhất lịch sử APEC đạt được những kết quả gì?

(VTC News) - Cùng tổng hợp lại các kết quả của APEC CEO Summit 2017 - Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp lớn nhất lịch sử APEC.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO