Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 10

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Hai, 09/10/2017 11:12:00 +07:00

Sáng ngày 05/10 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Hội nghị diễn ra, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Nội dung hội nghị dành thời gian đánh giá kết quả công tác Đảng trong Quý III/2017, báo cáo kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

Đặc biệt, Hội nghị dành thời gian để nghe phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.

Trong quý, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, chú trọng, phê duyệt hồ sơ đại hội chi bộ trực thuộc và chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy chi bộ trực thuộc theo quy định; bổ sung kịp thời cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc và kiện toàn, bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo nguyên tắc của Đảng.

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong Quý III/2017.

hoi nghi

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ 10 

Tính đến 31/8/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,20 triệu người; BHTN là 11,33 riệu người; BHXH tự nguyện là 242 nghìn người; BHYT là 78,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 84,2% dân số. Số thu toàn Ngành đạt 63,34% so với kế hoạch giao (tăng 17,46% so với cùng kỳ năm 2016).

Toàn Ngành đã giải quyết chế độ BHXH cho 6,2 triệu lượt người, tăng 307.536 triệu lượt người (5,16%) so với cùng kỳ năm 2016; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 104,6 triệu lượt người, tăng 12,9 triệu lượt người (14,1%) so với cùng kỳ năm 2016. Phối hợp giải quyết chế độ BHTN cho 474.450 lượt người hưởng.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng thay mặt Ban Thường vụ phổ biến, quán triệt đến các đại biểu dự hội nghị những nội dung cơ bản của Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; phân tích sâu sắc lý do, sự cần thiết ban hành Nghị quyết, nội dung cơ bản của Nghị quyết và công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Thắng nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới mang tính đột phá, được Ban Cán sự Đảng chỉ rõ: Công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành; Nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, quan tâm truyền thông xã hội, nắm bắt dư luận và thông tin phản hồi để có cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả; Gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng với chính quyền trong hệ thống BHXH.

6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được quán triệt thực hiện, bao gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT; Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư; Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội; Phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành; Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Dương Văn Thắng nêu rõ: tất cả các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành đều phải có trách nhiệm và thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT.

Đặc biệt lưu ý đến truyền thông xã hội. Đây là những nội dung quan trọng thể hiện sự đổi mới trong quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Ngành với công tác truyền thông.

Bên cạnh đó, hiệu quả công tác tổ chực thực hiện, chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân cũng là một trong những thành tố quan trọng tác động trực tiếp đến hiệu quả truyền thông và từng cán bộ cơ quan BHXH đều có thể tác động, ảnh hưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu: Cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng, để tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thầm nhuần, chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ thực hiện tốt hơn công tác truyền thông BHXH, BHYT; khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra; tạo thuận lợi cho Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Đồng chí Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt sâu sắc đến các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 96-NQ/BCS một cách hiệu quả nhất.

Cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu, kiên định, giữ vững lập trường, tư tưởng, bảo vệ và truyền thông mạnh mẽ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, về BHXH, BHYT nói riêng.

Từ thực tiễn công tác vừa qua có thể thấy, mọi lĩnh vực công tác đều liên quan đến truyền thông, chỉ cần một cá nhân để lại một hình ảnh tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chung của toàn Ngành; do dó từng cán bộ cơ quan BHXH phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ lối sống lành mạnh, chuẩn mực chính là góp phần vào truyền thông cho công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Thủ trưởng các đơn vị phải nhận thức rõ, nêu gương và quán triệt đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới nhận thức rõ chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng về truyền thông thể hiện cụ thể tại Nghị quyết 96-NQ/BCS.

Đánh giá cao vai trò của Ban Tuyên giáo trong việc tham mưu xây dựng Nghị quyết 96-NQ/BCS, và là đơn vị được Ban Cán sự Đảng thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy giao chủ trì tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn chi tiết để các đơn vị thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện, từ chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phân công, phân nhiệm, phối hợp thực hiện...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo: Công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết 96-NQ/BCS phải đi vào chiều sâu, thiết thực, tổ chức quán triệt trực tiếp đến thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố và tới tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Ngành, đây là nhiệm vụ mà tất cả các đơn vị đều phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, tích cực nhất.

Thu Huyền
Bình luận
vtc.vn