Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết chương trình hợp tác với Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang

Thời sựThứ Ba, 12/11/2019 13:56:00 +07:00

Chương trình ký kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy Hà Giang.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác với Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy Hà Giang về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Chương trình hợp tác với một số nội dung như Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư trên tỉnh Hà Giang và các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham gia và đồng chủ trì một số cuộc hội thảo về những vấn đề lớn liên quan đến lý luận chính trị do tỉnh Hà Giang tổ chức; cung cấp thông tin theo quy định về những kết quả nghiên cứu mới liên quan đến lý luận chính trị…

images1450679_3_ky_ket_2

 

 Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư và Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang ký kết Chương trình hợp tác. (Nguồn: Báo Hà Giang)

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tỉnh Hà Giang mặc dù là tỉnh miền núi biên giới, còn nhiều khó khăn nhưng đã luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Trên cơ sở nội dung ký kết, hàng năm, Hội đồng Lý luận T.Ư sẽ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang; tư vấn, định hướng cho Hội đồng Lý luận Hà Giang xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, chủ trương, cơ chế phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang và Hội đồng Lý luận T.Ư sẽ được duy trì thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

images1450678_2_Dong_chi_nguyen_xuan_thang_phat_bieu

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng. (Nguồn: Báo Hà Giang)

Tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, những năm qua công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã được tỉnh Hà Giang quan tâm triển khai thực hiện.

Từ công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều cách làm hay và những luận cứ khoa học quan trọng. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, làm cơ sở khoa học cho quá trình ban hành nghị quyết, chủ trương, hoạch định cơ chế, chính sách của cấp ủy, chính quyền.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận của Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Do mới được thành lập, lại là Hội đồng Lý luận cấp tỉnh đầu tiên của cả nước nên Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang chưa có nhiều kinh nghiệm trong phương thức hoạt động.

images1450677_1_BT_Tinh_uy_Dang_Quoc_Khanh_phat_bieu 3

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh (Nguồn: Báo Hà Giang)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang mong muốn thông qua chương trình hợp tác, Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội đồng Lý luận T.Ư về nghiệp vụ, phương pháp hoạt động, tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Kết thúc buổi lễ, Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư và Hội đồng Lý luận tỉnh Hà Giang ký kết Chương trình hợp tác giữa 2 Hội đồng.

Trương Huyền
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !