Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 6

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 01/08/2019 19:05:00 +07:00

Chiều 1/8, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ Sáu (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương chủ trì cuộc họp.

Trong bài phát biểu khai mạc, PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Từ sau Kỳ họp thứ Năm đến nay, trong hoàn cảnh vừa có những khó khăn, vừa có những thuận lợi chủ quan và khách quan, Hội đồng chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, nắm bắt thực tiễn để tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật".

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, mục đích của kỳ họp lần này: "Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ Năm và thứ Sáu. Đồng thời, các ủy viên Hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2019".

Nguyen The Ky

PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Sáu của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.

Tiếp theo phần phát biểu khai mạc của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương trình bày báo cáo.

PGS.TS Phan Trọng Thưởng cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng tư vấn giúp Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực Văn học, Nghệ thuật.

Hội đồng có những đóng góp thiết thực trong việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hội đồng tổ chức xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, đề xuất các giải pháp và 5 kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng thời, Hội đồng cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết Nghị quyết đi khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết tại một số địa phương, đơn vị trọng điểm, đóng góp cho Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập để xây dựng báo cáo chung về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chỉ đạo trình Ban Bí thư.

Hội đồng tổ chức xét tặng thưởng cho 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đối với 14 tác phẩm triển khai năm 2017.

Hội đồng tổ chức tọa đàm khoa họcXây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật...

Trong bản báo cáo, PGS.TS Phan Trọng Thưởng đánh giá: Nhìn chung, Hội đồng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm, đạt chất lượng tốt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho các công việc từ nay đến cuối năm, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019.

VOV_5463

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.

Cũng trong cuộc họp chiều 1/8, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trình bày báo cáo khái quát về tình hình đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực Văn học, Nghệ thuật.

Trong báo cáo, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: Thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng Văn học, Nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù để thực hiện mưu đồ thay đổi chế độ chính trị, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân ta.

Tuy nhiên, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phù hợp.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thường xuyên có báo cáo tư vấn các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục những quan điểm sai trái, lệch lạc trong nghiên cứu, phê bình, sáng tác, quản lý Văn học, Nghệ thuật và hướng xử lý trước những vụ việc cụ thể.

Mặt khác, các thành viên trong Hội đồng cũng tích cực viết bài, tổ chức các bài viết, đấu tranh phản bác các quan điểm chính trị sai trái.

Sau các bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ và PGS.TS Phan Trọng Thưởng, các đại biểu sôi nổi cho ý kiến để góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của các tiểu ban chuyên môn trong Hội đồng, đẩy mạnh việc đưa các vấn đề lý luận bám sát với thực tiễn.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ có bài phát biểu kết thúc cuộc họp. Trong đó, ông điểm lại những kết quả mà Hội đồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và biện pháp khắc phục.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ chỉ rõ, một số Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng chưa thực sự chủ động, tích cực trong triển khai nhiệm vụ, một số kế hoạch công tác trong năm của Hội đồng khi thực hiện còn lúng túng, có nhiệm vụ triển khai còn chậm.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội đồng phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao là tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật.

Hội đồng cần phát huy thế mạnh và năng lực của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia trong Hội đồng trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu các Tiểu ban chuyên môn cần tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp thường xuyên với Thường trực Hội đồng, Văn phòng Hội đồng để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Mộc Thanh

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn