• 1
  • Zalo

Đáp án 'câu đố tìm tuổi 2 anh em'

Hỏi - Đáp Chủ Nhật, 22/03/2020 06:27:00 +07:00 1

(VTC News) - Bài toán hoàn toàn sử dụng phương pháp tính của học sinh cấp 1 mà không phải dùng đến bất cứ mẹo nào.

Gọi a là tuổi của anh hiện tại, b là tuổi của em hiện tại.

Hai năm trước, tuổi anh gấp 3 lần tuổi em, ta có:

(a - 2) = 3 x (b - 2) => a - 2=3b - 6=> a - 3b + 4 = 0 (1)

Ba năm sau, tuổi anh lớn gấp đôi tuổi em, ta có:

(a + 3) = 2 x (b + 3) => a + 3=2b + 6=> a - 2b - 3 = 0 (2)

Từ (1) và (2), ta có: b = 7, a = 17.

Vậy hiện nay anh 17 tuổi, em 7 tuổi.

<<< Câu hỏi

Bình luận (1)

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục