Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Điểm sàn xét tuyển là 15

Giáo dụcThứ Sáu, 29/07/2016 22:11:00 +07:00

Hiện tại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thông báo chính thức về mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các ngành học năm 2016.

Theo đó, bậc đại học,  ngành có mức điểm cao nhất là 18,5 điểm; thấp nhất là 15 điểm.

Bậc đại học, ngành  Công nghệ thực phẩm:

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

19

18,5

18

17,5

Nhóm ưu tiên 2

18

17,5

17

16,5

Nhóm ưu tiên 1

17

16,5

16

15,5

 Bậc đại học, ngành  Công nghệ  sinh học:

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

18

17,5

17

16,5

Nhóm ưu tiên 2

17

16,5

16

15,5

Nhóm ưu tiên 1

16

15,5

15

14,5

 Bậc đại học, ngành Công nghệ  rau hoa quả và cảnh quan

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

17

16,5

16

15,5

Nhóm ưu tiên 2

16

15,5

15

14,5

Nhóm ưu tiên 1

15

14,5

14

13,5

 Bậc đại học, các ngành: Chăn nuôi, Khoa học môi trường, Quản lý đất đai, Thú y, Công nghệ thông tin:

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

16

15,5

15

14,5

Nhóm ưu tiên 2

15

14,5

14

13,5

Nhóm ưu tiên 1

14

13,5

13

12,5

 Bậc đại học, ngành Kinh tế:  

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

15,5

15

14,5

14

Nhóm ưu tiên 2

14,5

14

13,5

13

Nhóm ưu tiên 1

13,5

13

12,5

12

 Bậc đại học, các ngành còn lại  (18 ngành):   

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

15

14,5

14

13,5

Nhóm ưu tiên 2

14

13,5

13

12,5

Nhóm ưu tiên 1

13

12,5

12

11,5

Bậc cao đẳng (6 ngành):  

Đối tượng

Khu vực 3 (đ)

Khu vực 2 (đ)

Khu vực 2 NT (đ)

Khu vực 1 (đ)

Học sinh phổ thông

10

9,5

9

8,5

Nhóm ưu tiên 2

9

8,5

8

7,5

Nhóm ưu tiên 1

8

7,5

7

6,5

Sau khi tốt nghiệp bậc cao đẳng, sinh viên có nhu cầu học liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Học viện có thể đăng ký tham gia thi tuyển.

Video: Điểm sàn đại học cao hơn mọi năm, thí sinh nói gì?

Lưu Ly
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !