Báo Điện tử VTC News

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

(VTC News) - Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học năm 2017.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư quân sự và dân sự năm 2017 như sau:

1. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư Quân sự:

STT Đối tượng Mã ngành Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Ghi chú
1 Nam thanh niên miền Bắc 52860210 22.0  
2 Nữ thanh niên miền Bắc 52860210 24.0  
3 Nam thanh niên miền Nam 52860210 20.0  
4 Nữ thanh niên miền Nam 52860210 23.0  

2. Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư Dân sự:

TT Ngành Mã ngành Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 52480201 17.0  
2 Kỹ thuật phần mềm 52480103 17.0  
3 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 17.0  
4 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá 52520216 17.0  
5 Kỹ thuật Cơ điện tử 52520114 17.0  
6 Kỹ thuật xây dựng 52580208 17.0  

>>> Đọc thêm: Vì sao Học viện Kỹ thuật Quân sự vô địch cuộc thi xe không người lái?

Video: Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017

Lưu Ly
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU