Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

Giáo dụcThứ Hai, 17/07/2017 15:42:00 +07:00

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy của trường năm 2017.

Cụ thể:

1. Đại học chính quy hệ sỹ quan Cảnh sát:

- Thí sinh đã đạt sơ tuyển các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) là nguyện vọng 1 theo đúng thời gian quy định, đạt ngưỡng điểm (điểm sàn) tổng 03 môn trong tổ hợp xét tuyển là 15,5 điểm(theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

hvcs-9-1639

Học viện Cảnh sát nhân dân đã công bố ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy vào trường năm 2017.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, thì tiêu chí so sánh, trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất: Xét thí sinh tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp.

+ Thứ hai: Xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp.

+ Thứ ba: Lấy theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Tiếng Anh. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

Video: Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017

2. Đại học chính quy hệ Dân sự:

Thí sinh đã đạt sơ tuyển các trường Công an nhân dân, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy, hệ Dân sự đào tạo tại Học viện CSND theo đúng thời gian quy định, đạt ngưỡng điểm (điểm sàn) tổng 03 môn trong tổ hợp xét tuyển là 15,5 điểm (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lưu ý: Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị, địa phương thông báo cho thí sinh có nhu cầu học tập thực hiện quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định.

Lưu Ly

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn