Học viện Biên phòng xét nguyện vọng bổ sung

Giáo dụcThứ Bảy, 12/08/2017 23:30:00 +07:00

Học viện Biên phòng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017.

Từ ngày 13/8, Học viện Biên phòng xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Ngành đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng và an ninh (hệ dân sự): Tuyển cả nam và nữ.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh cả nam, nữ thanh niên trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trên cơ sở sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh :

12-08-2017 5-23-55 CH

 

12-08-2017 5-24-16 CH

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 là: 23,75 điểm.

6. Các thông tin khác cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển:

Học viện Biên phòng tổ chức xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, theo thông tư, hướng dẫn của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cụ thể:

- Sau khi học viện tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu 3 chỉ tiêu và khi các thí sinh xác nhận nguyện vọng trúng tuyển còn thiếu 37 chỉ tiêu, học viện xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.

- Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Địa lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh học viện xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

- Trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào, khi tuyển đến một mức điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu hoặc tuyển chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định việc tổ chức xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

7. Tổ chức xét tuyển:

a) Thời gian xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: từ ngày 13/8/2017 đến 17h00 ngày 17/8/2017.

- Phương thức nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp: Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện.

+ Nhận qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên:

Học viện nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển của thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 13/8/2017 đến ngày 17/8/2017 (thời hạn nộp được tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên thí sinh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Học viện Biên phòng (Phường Sơn Lộc,  thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội). ĐT: 0433 830 531; 0988 108 338.

b) hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Học viện Biên phòng).

- 1 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

- 1 bản phô tô “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

Video: Hàng nghìn thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng không nhập học

8. Chính sách ưu tiên:

a) Chính sách ưu tiên đối tượng:

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017.

b) Chính sách ưu tiên theo khu vực

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).

(Lưu ý: Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập)

Lưu Ly
Bình luận
vtc.vn