Học trò người Việt của giáo sư đạt giải Nobel Y học: Thầy là siêu nhân

Giáo sư Tạ Thành Văn cho biết Giáo sư Honjo có thể viết sách, báo bằng cách nói tiếng Anh, ghi âm lại rồi cho thư ký đánh máy.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng