Học sinh và phụ huynh được lấy ý kiến để lựa chọn sách giáo khoa mới

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 02/02/2020 10:51:39 +07:00

Theo Thông tư của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn chọn sách giáo khoa, danh mục sách phải được công khai trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, áp dụng với trường tiểu học, THCS, THPT, THPT nhiều cấp, các tổ chức và cá nhân liên quan. Thông tư của Bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

Thông tư nêu rõ nguyên tắc mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa và đảm phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

 Tiêu chí lựa chọn sách phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Học sinh và phụ huynh được lấy ý kiến để lựa chọn sách giáo khoa mới - 1

 

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông đứng đầu và thành lập, với số thành viên là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng lựa chọn sách là 7 người. Những người tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia thẩm định sách và làm việc tại các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng. 

Trong trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông không tham gia được Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng do cấp phó của người đứng đầu đảm nhận.

Các ủy viên của Hội đồng sẽ tham khảo ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa… Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục và niêm yết tại cơ sở giáo dục trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

Như vậy, quyền lựa chọn sách giáo khoa mới thuộc về các nhà trường để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai vào năm học 2020-2021 tới.

PV/VOV.VN
Bình luận
vtc.vn