• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Học sinh Quảng Bình đội mưa viếng Đại tướng

Học sinh trường Tiểu học Hải Đình xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà.

Học sinh trường Tiểu học Hải Đình xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà.

Di ảnh có chữ ký của Đại tướng được học sinh trang trọng mang theo.

Di ảnh có chữ ký của Đại tướng được học sinh trang trọng mang theo.

Các bạn học sinh xếp hàng rất trật tự.

Các bạn học sinh xếp hàng rất trật tự.

Do mưa lớn, nên nhiều học sinh nhỏ trú tạm dưới hiên nhà Đại tướng.

Do mưa lớn, nên nhiều học sinh nhỏ trú tạm dưới hiên nhà Đại tướng.

Các em nhỏ lần lượt nắm tay nhau xếp thành hai hàng nghiêm trang vào viếng Đại tướng.

Các em nhỏ lần lượt nắm tay nhau xếp thành hai hàng nghiêm trang vào viếng Đại tướng.

Giây phút xúc động của đoàn tại ngôi nhà Đại tướng.

Giây phút xúc động của đoàn tại ngôi nhà Đại tướng.

Sau khi làm lễ tưởng niệm, các học sinh viết lưu bút vào sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi làm lễ tưởng niệm, các học sinh viết lưu bút vào sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một học sinh tiểu học chia sẻ cô bé cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự lễ viếng Đại tướng tại quê nhà.

Một học sinh tiểu học chia sẻ cô bé cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự lễ viếng Đại tướng tại quê nhà.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất