Học sinh TP.HCM thi cosplay nhân vật lịch sử lấy điểm bài kiểm tra 45 phút

Thay vì đánh giá học sinh qua bài kiểm tra trên giấy, giáo viên có thể tổ chức nghiên cứu khoa học, thuyết trình và hoạt động nhóm.

Video: Học sinh TP.HCM thi cosplay nhân vật lịch sử để lấy điểm bài kiểm tra 45 phút (Nguồn: VTV)

 

Học sinh TP.HCM có thể không cần làm bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết

Học sinh TP.HCM có thể không cần làm bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết

Học sinh các trường ở TP.HCM không nhất thiết phải làm các kiểm tra hiện hành mà có thể thực hiện đánh giá năng lực thường xuyên bằng nhiều hình thức khác.
VTV
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU