Học sinh các nước trên thế giới đón lễ khai giảng thế nào?

(VTC News) - Ở một số quốc gia trên thế giới, dù tổ chức vào thời gian khác nhau nhưng lễ khai giảng đều rất giản dị, ngắn gọn, thậm chí không có lễ khai giảng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113