'Học phí' và 'giá dịch vụ đào tạo' khác nhau thế nào?

(VTC News) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, gọi "học phí" là do mọi người quen tai, đó là cách gọi truyền thống và mang nội hàm khác với "giá dịch vụ đào tạo".

Giá dịch vụ đào tạo được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác, trong khi đó, học phí chỉ là một phần trong các chi phí tạo ra dịch vụ đào tạo.

Trong thực tế, nếu dựa vào học phí thì còn thiếu rất nhiều khoản thu hợp pháp khác để phát triển nhà trường và phục vụ đào tạo.

Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng cho biết, đa số đại biểu không nhất trí thay "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo".

Việc sử dụng khái niệm "học phí" vừa thể hiện quan niệm coi giáo dục là lĩnh vực đặc thù, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa tránh cách tiếp cận thương mại trong giáo dục.

>>> Đọc thêm: Đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo: Tự chủ ĐH tại sao chỉ nhăm nhăm vào thu tiền?

VTC14

Bình luận

Tuyển sinh 2018

Thi THPT quốc gia 2018

Tin tức - Sự kiện