• Zalo

Học đại học chỉ 3 năm, phân hóa 3 luồng

Giáo dục Thứ Bảy, 09/01/2016 09:58:00 +07:00

Trong đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến đại học chỉ 3 năm, phân thành 3 luồng.

(VTC News)-  Trong đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến đại học chỉ 3 năm, phân thành 3 luồng.

Đề án nêu ra Giáo dục bậc cao gồm: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó, đại học học từ 3-5 năm phân thành 3 luồng: Định hướng nghiên cứu; Định hướng ứng dụng; Định hướng thực hành. Thạc sĩ có 2 luồng: Định hướng nghiên cứu; Định hướng ứng dụng.
Bộ GD-ĐT đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới
Bộ GD-ĐT đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới 

Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể, làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi; có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

Các chương trình trình độ đại học chia làm 3 định hướng: nghiên cứu, ứng dụng và thực hành. Điều kiện: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp cao đẳng có thể gia nhập cả 3 luồng.

Khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo đại học là 90-120 tín chỉ.

Sinh viên  tốt nghiệp đại học có thể học lên thạc sĩ. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có thể được chuyển thẳng lên đào tạo tiến sĩ.
Học đại học có thể chỉ còn từ 3 năm, phân hóa thành 3 luồng
Học đại học có thể chỉ còn từ 3 năm, phân hóa thành 3 luồng 

Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Đào tạo thạc sĩ chia làm 2 định hướng chính là nghiên cứu và ứng dụng.  Thời gian đào tạo thạc sĩ kéo dài từ 1-2 năm tùy theo định hướng và đầu vào.

Khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo thạc sĩ là 30-60 tín chỉ.

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ có thể học lên tiến sĩ.

Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao, chuyên sâu về lý thuyết và ứng dụng, thể hiện đươc năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, thể hiện được năng lực sáng tạo ở mức cao, làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; có khả năng tự định hướng và lãnh đạo, khả năng phán quyết khoa học mang tính chuyên gia.

Thời gian đào tạo là 4 năm đối với những người tốt nghiệp đại học, 3 năm đối với những người tốt nghiệp thạc sĩ.

Khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo tiến sĩ là 90-120 tín chỉ.


Phạm Thịnh
Bạn có cảm nghĩ gì về "Học đại học chỉ 3 năm, phân hóa 3 luồng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin