Hoàng Thùy Linh viết tự truyện, xin lỗi Vàng Anh của 10 năm trước

(VTC News) - Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh sẽ ra mắt cuốn tự truyện về cuộc đời mình có tựa đề là “Vàng Anh và Phượng Hoàng”.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế