Hoảng hồn rắn từ trên trời rơi xuống làm náo loạn bữa tiệc gia đình

(VTC News) - Sau vài vòng chao liệng, chim ưng lỡ đánh rơi rắn xuống bàn tiệc nướng ngoài trời của một gia đình ở Australia khiến các thành viên không khỏi hoảng hồn.

Nguồn: Independent 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế