• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hô thần nhập tượng lớn nhất Việt Nam trên đỉnh Yên Tử

6h sáng, trên ngọn núi An Kỳ Sinh trên đỉnh non thiêng Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã làm lễ hô thần nhập tượng bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam.

6h sáng, trên ngọn núi An Kỳ Sinh trên đỉnh non thiêng Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã làm lễ hô thần nhập tượng bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương đã đến dự.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương đã đến dự.

 Biển người trên đỉnh An Kỳ Sinh.

Biển người trên đỉnh An Kỳ Sinh.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tượng đúc đồng liền khối lớn nhất và tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tượng đúc đồng liền khối lớn nhất và tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam.

Mặt tượng hướng ra mặt trời, nằm ở độ cao 900 m so với mực nước biển.

Mặt tượng hướng ra mặt trời, nằm ở độ cao 900 m so với mực nước biển.

Bức tượng nằm ở vị thế uy nghi, được đúc bằng 138 tấn đồng với thời gian 4 năm.

Bức tượng nằm ở vị thế uy nghi, được đúc bằng 138 tấn đồng với thời gian 4 năm.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất