Hổ bị chó dạy dỗ, lủi thủi không dám đến gần

Hổ con mon men lại gần bị chó sủa nạt nộ, bèn lủi thủi lùi ra xa, điệu bộ vô cùng đáng thương.

 

Nguồn: ĐSPL

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao