• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Hình ảnh Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ bắt tay Tổng Bí thư trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ bắt tay Tổng Bí thư trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng

Tổng Bí thư phát biểu trước quan chức và báo giới ở Nhà Trắng

Tổng Bí thư phát biểu trước quan chức và báo giới ở Nhà Trắng

Tổng Bí thư nâng cốc cùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng Bí thư nâng cốc cùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cuộc trò chuyện được báo giới hết sức quan tâm

Cuộc trò chuyện được báo giới hết sức quan tâm

Tổng thống Obama nói chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng thống Obama nói chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam

Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu nước Mỹ

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu nước Mỹ

Trò chuyện trong Phòng Bầu dục

Trò chuyện trong Phòng Bầu dục

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Bí thư của Tổng thống Obama

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Bí thư của Tổng thống Obama

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Bí thư của Tổng thống Obama

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Bí thư của Tổng thống Obama

Sau cuộc hội đàm với ông chủ Nhà Trắng, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mời tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Sau cuộc hội đàm với ông chủ Nhà Trắng, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mời tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất