• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Hình ảnh rùng mình sản xuất ngô cay bóng bẩy, giòn tan

Gọi là xưởng nhưng thực chất khu sản xuất ngô cay của nhà anh D (xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) chỉ là một căn chòi dựng tạm bợ, rộng khoảng 20m2.

Gọi là xưởng nhưng thực chất khu sản xuất ngô cay của nhà anh D (xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) chỉ là một căn chòi dựng tạm bợ, rộng khoảng 20m2.

Ngô nguyên liệu đựng trong những bao tải, xếp chồng chất ngay gần rãnh nước thải.

Ngô nguyên liệu đựng trong những bao tải, xếp chồng chất ngay gần rãnh nước thải.

Ngô hạt, bao tải không vương vãi hoặc chất đống ngay gần lò than.

Ngô hạt, bao tải không vương vãi hoặc chất đống ngay gần lò than.

Các loại thùng phi ngâm, chiên ngô han gỉ và đen xì.

Các loại thùng phi ngâm, chiên ngô han gỉ và đen xì.

Mọi dụng cụ đều cáu bẩn, dơ dáy, ngô nguyên liệu được để thẳng xuống nền đất bẩn

Mọi dụng cụ đều cáu bẩn, dơ dáy, ngô nguyên liệu được để thẳng xuống nền đất bẩn

Công đoạn đầu tiên của ngô cay là luộc ngô hạt khô trong các thùng phi đựng đầy nước đường hoá học.

Công đoạn đầu tiên của ngô cay là luộc ngô hạt khô trong các thùng phi đựng đầy nước đường hoá học.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất