• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hình ảnh ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Sài Gòn

Ngoại trưởng Mỹ tản bộ tại khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ tản bộ tại khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ đến nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ đến nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ vào nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ vào nhà thờ Đức Bà - Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ vẫy chào người đi đường - Ảnh: Thuận Thắng

Ngoại trưởng Mỹ vẫy chào người đi đường - Ảnh: Thuận Thắng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất