Hình ảnh ngày Quốc khánh đầu tiên

Thời sựThứ Hai, 02/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Những hình ảnh không thể phai nhòa về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

(VTC News) – Những hình ảnh không thể phai nhòa về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, dưới nắng Ba Đình rực rỡ, lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh bước lên đài cao đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đáp lại lời của Bác, toàn thể nhân dân có mặt đã đồng thanh hô lớn: “Xin thề! Xin thề!”.

Lời thề vang động đất trời ngày ấy, trải qua 30 năm đánh thắng quân ngoại xâm (1945-1975), đã mang lại cho thế hệ ngày nay vị thế được tôn trọng của một quốc gia độc lập và thống nhất.

Những hình ảnh không thể phai nhòa về lịch sử dựng nước và giữ nước mà trong thời đại chúng ta cần tiếp tục kế thừa, phát huy:


ngày quốc khánh, bản tuyên ngôn, tết độc lập, mồng 2/9/1945, quảng trường ba đình lịch sử
Đúng 14 giờ ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên lễ đài, đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á.  
ngày quốc khánh, bản tuyên ngôn, tết độc lập, mồng 2/9/1945, quảng trường ba đình lịch sử
Bộ quần áo kaki giản dị Bác mặc trong ngày lễ Độc lập 
ngày quốc khánh, bản tuyên ngôn, tết độc lập, mồng 2/9/1945, quảng trường ba đình lịch sử
Đông đảo tầng lớp nhân dân hân hoan lắng nghe bản Tuyên ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Người dân hân hoan trong niềm vui độc lập.
Hân hoan trong niềm vui độc lập.  
Dân quân cứu quốc Nam Bộ trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, tháng 9 năm 1945.
Dân quân cứu quốc Nam Bộ trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, tháng 9 năm 1945. 

Diệp Vy
(tổng hợp)


Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn