• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hình ảnh mới nhất về dòng người đến viếng mộ Đại tướng

Mộ của Đại tướng được bảo vệ nghiêm cẩn

Mộ của Đại tướng được bảo vệ nghiêm cẩn

Dòng người về viếng Đại tướng...

Dòng người về viếng Đại tướng...

Trong đó có trẻ nhỏ cũng được đưa đi cùng

Trong đó có trẻ nhỏ cũng được đưa đi cùng

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất