• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Hình ảnh màu cận cảnh bề mặt sao Hỏa mới được công bố

Mới đây tàu thăm dò của Nasa đã chụp đuợc hình ảnh màu, cận cảnh, rõ nét về bề mặt của hành tinh Đỏ

Mới đây tàu thăm dò của Nasa đã chụp đuợc hình ảnh màu, cận cảnh, rõ nét về bề mặt của hành tinh Đỏ

Hồi năm 2013, hình ảnh tàu thám hiểm của Nasa cũng đã gửi về trái đất hình ảnh miệng núi lửa kỳ lạ trên hành tinh Đỏ

Hồi năm 2013, hình ảnh tàu thám hiểm của Nasa cũng đã gửi về trái đất hình ảnh miệng núi lửa kỳ lạ trên hành tinh Đỏ

Hình ảnh cận cảnh của miệng núi lửa trên sao Hỏa

Hình ảnh cận cảnh của miệng núi lửa trên sao Hỏa

Bức ảnh chụp một thác nước trên sao Hỏa cao 4000m

Bức ảnh chụp một thác nước trên sao Hỏa cao 4000m

Hình ảnh chụp mỏm đá có tên Cape Verde trên sao Hỏa

Hình ảnh chụp mỏm đá có tên Cape Verde trên sao Hỏa

Tàu vũ trụ của Nasa chụp đuợc bề mặt sao Hỏa hồi năm 2006. Khu vực này nằm ở cực Bắc của sao Hỏa

Tàu vũ trụ của Nasa chụp đuợc bề mặt sao Hỏa hồi năm 2006. Khu vực này nằm ở cực Bắc của sao Hỏa

Một hố đất nhỏ do tàu thám hiểm đào

Một hố đất nhỏ do tàu thám hiểm đào

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất