• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Hình ảnh Kim Jong-un thị sát trại chăn nuôi quân đội

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một trại chăn nuôi số 621 của quân đội Triều Tiên hôm 21/8

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một trại chăn nuôi số 621 của quân đội Triều Tiên hôm 21/8

Trong chuyến thị sát, ông Kim hạ chỉ thị yêu cầu vỗ béo gia súc

Trong chuyến thị sát, ông Kim hạ chỉ thị yêu cầu vỗ béo gia súc

Ông Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội tại trang trại chăn nuôi số 621 hôm 21/8

Ông Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội tại trang trại chăn nuôi số 621 hôm 21/8

Năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát công trình xây dựng trang trại chăn nuôi này

Năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát công trình xây dựng trang trại chăn nuôi này

Bên trong trại chăn nuôi sô 621 của quân đội Triều Tiên

Bên trong trại chăn nuôi sô 621 của quân đội Triều Tiên

Trại chăn nuôi số 621 chủ yếu nuôi các loại gia súc ăn cỏ

Trại chăn nuôi số 621 chủ yếu nuôi các loại gia súc ăn cỏ

Ông Kim  hạ chỉ thị phải nâng cao chất lượng thức ăn cho gia súc, tăng cường công tác phòng dịch

Ông Kim hạ chỉ thị phải nâng cao chất lượng thức ăn cho gia súc, tăng cường công tác phòng dịch

Ông Kim Jong-un bên trong phòng nghiên cứu khoa học của trang trại

Ông Kim Jong-un bên trong phòng nghiên cứu khoa học của trang trại

Các tướng lĩnh quân đội ghi lại chi tiết các chỉ thị yêu cầu của nhà lãnh đạo

Các tướng lĩnh quân đội ghi lại chi tiết các chỉ thị yêu cầu của nhà lãnh đạo

Bên trong trang trại chăn nuôi sô 621 của quân đội Triều Tiên

Bên trong trang trại chăn nuôi sô 621 của quân đội Triều Tiên

Ông Kim tại trang trại chăn nuôi số 621 hôm 21/8

Ông Kim tại trang trại chăn nuôi số 621 hôm 21/8

Trang trại chăn nuôi số 621 của quân đội Triều Tiên mới được xây dựng

Trang trại chăn nuôi số 621 của quân đội Triều Tiên mới được xây dựng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất