Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống

Thư giãnThứ Ba, 01/11/2022 19:00:00 +07:00

Đừng đùa với sự sáng tạo và linh hoạt của con người.

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 1

Vừa tập thể dục vừa làm việc, tại sao không?

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 2

Dành cho những người coi toilet như căn phòng riêng thứ 2 của mình. 

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 3

"Người thành công" thường có cách dắt chó đi dạo riêng.

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 4

Coi xong bộ phim thì chú bò kia chắc cũng đến giới hạn mỏi chân.

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 5

Tắm và rửa chén chung bồn để tiết kiệm nước, xà bông, khó thế mà cũng nghĩ ra. 

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 6

Kỳ này thì hàng xóm "tới công chuyện" với "dàn karaoke" này rồi. 

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 7

Có tiền thì đổi kính mới, không có tiền thì mình làm như vậy cũng được. 

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 8

Không có gì làm khó được những con người với bộ não sáng tạo "level max".

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 9

Ứng dụng quá là thiết thực. 

Hình ảnh hài hước khi con người 'sử dụng 100% não bộ' để ứng phó với cuộc sống - 10

Hội người lười đã xem và sẽ bắt chước. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp