• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Hình ảnh đập hộp của iPhone 5

Ở hộp iPhone 5, Apple đã có một vài thay đổi nhỏ so với trước đây (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Ở hộp iPhone 5, Apple đã có một vài thay đổi nhỏ so với trước đây (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Hình ảnh sắc nét(Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Hình ảnh sắc nét(Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Apple đã cho vào hộp kèm với iPhone 5 là tai nghe EarPod. (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Apple đã cho vào hộp kèm với iPhone 5 là tai nghe EarPod. (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Chiếc iPhone 5 khi nhìn nghiêng (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Chiếc iPhone 5 khi nhìn nghiêng (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Cận cảnh các khe cắm (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Cận cảnh các khe cắm (Nguồn ảnh: Boy Genius Report)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất