• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Hình ảnh 'chấn động địa cầu' của chiến thắng Điện Biên Phủ

Ở mặt trận Điện Biên Phủ tham gia chiến dịch, lực lượng ta có 3 đại đoàn bộ binh (308, 312, 316), trung đoàn bộ binh 57 (đại đoàn 304), đại đoàn công binh pháo binh 351. Tư lệnh chiến dịch là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Trong ảnh: Kéo pháo vào trận địa)

Ở mặt trận Điện Biên Phủ tham gia chiến dịch, lực lượng ta có 3 đại đoàn bộ binh (308, 312, 316), trung đoàn bộ binh 57 (đại đoàn 304), đại đoàn công binh pháo binh 351. Tư lệnh chiến dịch là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Trong ảnh: Kéo pháo vào trận địa)

Ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. (Trong ảnh: Những ngày đêm chiến đấu gian khổ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. (Trong ảnh: Những ngày đêm chiến đấu gian khổ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ)

Chiến thắng có một phần đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân

Chiến thắng có một phần đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân

Đồng bào miền núi phía Bắc hỗ trợ bộ đội

Đồng bào miền núi phía Bắc hỗ trợ bộ đội

Xe thồ lên Điện Biên. Phương tiện vận chuyển thô sơ nhưng là sự kết tinh của khối đoàn kết đại dân tộc đã làm nên trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ

Xe thồ lên Điện Biên. Phương tiện vận chuyển thô sơ nhưng là sự kết tinh của khối đoàn kết đại dân tộc đã làm nên trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ

Các chiến sĩ tham gia đưa pháo vào trận địa

Các chiến sĩ tham gia đưa pháo vào trận địa

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh (bên trái Chủ tịch), Phạm Văn Đồng (bên phải Chủ tịch), Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh (bên trái Chủ tịch), Phạm Văn Đồng (bên phải Chủ tịch), Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Băng rừng, lội suối tiếp tế cho hỏa tuyến

Băng rừng, lội suối tiếp tế cho hỏa tuyến

Những khẩu đại bác 105 ly nặng nề đã được bộ đội ta kéo qua những đèo dốc gập nghềnh, cao vút và đưa vào vị trí chờ ngày nổ súng.

Những khẩu đại bác 105 ly nặng nề đã được bộ đội ta kéo qua những đèo dốc gập nghềnh, cao vút và đưa vào vị trí chờ ngày nổ súng.

Pháo binh bộ đội ta tập trung hoả lực hướng về cứ điểm Điện Biên Phủ

Pháo binh bộ đội ta tập trung hoả lực hướng về cứ điểm Điện Biên Phủ

Bộ đôi ta hành quân vào chiến dịch

Bộ đôi ta hành quân vào chiến dịch

Bộ đội ta tấn công chiếm giữ đồi A1

Bộ đội ta tấn công chiếm giữ đồi A1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch.

Pháo binh vào trận

Pháo binh vào trận

Tấn công tổng lực

Tấn công tổng lực

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát chiến trường

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát chiến trường

Các cỡ súng được huy động vào trận đánh quyết tử.

Các cỡ súng được huy động vào trận đánh quyết tử.

Quân đội viễn chinh thực dân Pháp bên kia chiến tuyến

Quân đội viễn chinh thực dân Pháp bên kia chiến tuyến

Những chiến sĩ anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Những chiến sĩ anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng

Tổng kết toàn bộ chiến dịch, quân ta đã diệt và bắt sống 16.200 quân địch, trong đó có 1 thiếu tướng, 16 đại tá, 1.749 sĩ quan và hạ sĩ quan, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, kho tàng, đạn dược, quân trang, quân dụng v.v…

Tổng kết toàn bộ chiến dịch, quân ta đã diệt và bắt sống 16.200 quân địch, trong đó có 1 thiếu tướng, 16 đại tá, 1.749 sĩ quan và hạ sĩ quan, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, kho tàng, đạn dược, quân trang, quân dụng v.v…

Bộ đội rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm giữa tiếng hoan hô vang dậy của quân dân Điện Biên Phủ, năm 1954.

Bộ đội rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tuần hành trên những chiếc xe tăng chiến lợi phẩm giữa tiếng hoan hô vang dậy của quân dân Điện Biên Phủ, năm 1954.

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Bác gặp 6 chiến sĩ tiêu biểu lập được chiến công xuất sắc và trực tiếp gắn huân chương cho từng người, trong đó có một chàng trai mới 20 tuổi đó là ông Bạch Ngọc Giáp (bìa phải) giơ tay chào khi được Bác Hồ gắn huân chương.(Nguồn ảnh: Getty, Tư liệu, Discovery)

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Bác gặp 6 chiến sĩ tiêu biểu lập được chiến công xuất sắc và trực tiếp gắn huân chương cho từng người, trong đó có một chàng trai mới 20 tuổi đó là ông Bạch Ngọc Giáp (bìa phải) giơ tay chào khi được Bác Hồ gắn huân chương.(Nguồn ảnh: Getty, Tư liệu, Discovery)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất